PRIVACYBELEID

Laatst gewijzigd op 01-07-2023

Versie 09.02

Website

In dit privacybeleid verwijzen we meerdere malen naar de website van Site Hosting and Design Dit omvat de volgende websites:

www.sitehosting-design.nl.

Persoonsgegevens die door Site Hosting and Design worden verwerkt

Site Hosting and Design verwerkt persoonsgegevens om haar diensten mogelijk te maken. Wanneer u als klant gebruikmaakt van de dienstverlening van Site Hosting and Design, dan verwerkt Site Hosting and Design de door u opgegeven:

 1. Voor- en achternaam;
 2. Adresgegevens;
 3. Telefoonnummer;
 4. E-mailadres;
 5.  Betaalgegevens (waaronder rekeningnummer, creditcardnummer en tenaamstelling) deze worden verwerkt door de betaalmethode die we gebruiken;
 6. Overige actief verstrekte persoonsgegevens indien deze nodig zijn om de dienst zoals overeengekomen te leveren;
 7. IP-adres;
 8. Door Site Hosting and Design gegenereerd klantnummer.

Zakelijke klanten

Indien u als zakelijke klant gebruikmaakt van de dienstverlening van Site Hosting and Design, dan verwerkt Site Hosting and Design aanvullend uw:

 1. Bedrijfsnaam;
 2. Vestigingsadres;
 3. KvK nummer;
 4. BTW nummer.

Cookies

Site Hosting and Design heeft geen intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die minderjarig zijn (ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd). Site Hosting and Design kan echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raadt Site Hosting and Design ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen om te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door Site Hosting and Design worden verwerkt.

Alsnog maakt onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen, maar wij kunnen er ook mee zien dat u onze website wederom bezoekt. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige delen van onze website werken dan mogelijk niet goed meer.

Google Analytics:

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoeveel bezoekers onze website gebruiken, maar geven Google geen toestemming om de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google anonimiseert de IP-adressen.

Verwerkt Site Hosting and Design bijzondere persoonsgegevens?

Site Hosting and Design verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Site Hosting and Design verzoekt u daarom ook deze gegevens niet te verstrekken.

Mocht u ondanks het voorgaande overtuigd zijn dat Site Hosting and Design onrechtmatig bijzondere gegevens heeft verwerkt, dan verzoekt Site Hosting and Design u contact op te nemen via info@ sitehosting-design.nl. Site Hosting and Design zal deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

Waarom verwerkt Site Hosting and Design gegevens?

Site Hosting and Design verwerkt alleen gegevens indien noodzakelijk voor haar dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden.

Dienstverlening

Als u gebruikmaakt van de dienstverlening van Site Hosting and Design verwerkt Site Hosting and Design uw persoonsgegevens voor:

 1. Het beoordelen van uw aanvraag
 2. Het aangaan en uitvoeren van uw overeenkomst met Site Hosting and Design
 3. Het verwerken van betalingen
 4. Het opnemen van contact bijvoorbeeld bij wijzigingen van uw product of dienst
 5. Het behandelen van klachten
 6. Het vastleggen van bewijs
 7. Het beveiligen van onze diensten en het bestrijden van frauduleuze activiteiten
 8. Het vaststellen dat Site Hosting and Design daadwerkelijk contact heeft met u als klant of een van uw rechtsgeldige vertegenwoordigers, bijvoorbeeld in telefonische of schriftelijke correspondentie
 9. Het nakomen van de wettelijke verplichtingen zoals nodige gegevens voor onze belastingaangifte

Marketing

 1. Het versturen van relevante informatie over de diensten van Site Hosting and Design
 2. Het opbouwen en onderhouden van de relatie met klanten
 3. Het aanbieden van relevante producten en diensten van derde partijen
 4. Het meten van de respons op onze marketingacties
 5. Het verbeteren van onze producten en diensten

Geautomatiseerde besluitvorming

Site Hosting and Design maakt gebruik van automatische verwerkingen om u beter en sneller te kunnen bedienen. Zo maakt Site Hosting and Design bijvoorbeeld gebruik van automatische verwerkingen bij:

 1. Het beoordelen van uw aanvraag
 2. Het verwerken van betalingen
 3. Het vaststellen dat Site Hosting and Design daadwerkelijk contact heeft met u als klant of een van uw rechtsgeldige vertegenwoordigers, bijvoorbeeld in telefonische of schriftelijke correspondentie
 4. Het beveiligen van onze diensten en het bestrijden van frauduleuze activiteiten

Hoe lang bewaart Site Hosting and Design uw persoonsgegevens?

Site Hosting and Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Deelt Site Hosting and Design uw persoonsgegevens met derden?

Site Hosting and Design verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe beveiligt Site Hosting and Design uw persoonsgegevens?

Site Hosting and Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Site Hosting and Design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacybeleid na te lezen op eventuele wijzigingen.

Algemene Voorwaarden

Voor meer informatie over Algemene Voorwaarden verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden op onze website.

Vragen, opmerkingen, klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Site Hosting and Design, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via: [email protected].

Scroll to Top